joi, 8 noiembrie 2012

Literele din Bucureşti, solidare cu Mircea Cărtărescu

Facultatea de Litere din Bucureşti a făcut public un mesaj de solidarizare cu Mircea Cărtărescu.
Îl puteţi găsi aici, îl preiau şi pe blogul meu. 


Mesaj de solidarizare cu Mircea Cărtărescu

În ultima vreme, scriitorul Mircea Cărtărescu, conferenţiar doctor la Facultatea de Litere, este
supus unei ample campanii de denigrare. La posturi de televiziune, în publicaţii tipărite sau online se
dau verdicte despre valoarea literară a cărţilor sale, se fac afirmaţii şi/ sau speculaţii despre evoluţia
carierei sale internaţionale care au capătat, în intervenţiile unor „lideri de opinie”, interpretări şi
conotaţii politice.

Facultatea de Litere, unul dintre nucleele pe care s-a înfiinţat Universitatea din Bucureşti, este o
instituţie în care generaţii de studenţi au învăţat să cunoască în profunzime şi să respecte valorile
culturii române. Ca membri ai comunităţii academice, ne simţim întru totul solidari cu Mircea
Cărtărescu, unul dintre cei mai de seamă scriitori români contemporani, dar şi profesor de excepţie,
respectat şi iubit de studenţi.

Apreciat atât de public, cât şi de critica literară, Mircea Cărtărescu este un deschizător de
drumuri pentru promovarea valorilor literaturii române actuale în lume. Afirmarea sa internaţională se
datorează exclusiv calităţii scrisului său, şi nu „conjuncturilor”, cărţile sale fiind recenzate favorabil în
ziare şi publicaţii literare prestigioase din toate ţările în care au fost traduse. Că se vorbeste despre el ca
posibil candidat la Premiul Nobel reprezintă o confirmare a prestigiului său pe plan internaţional.

În opinia noastră, cei care fac afirmaţii în necunoştinţă de cauză despre scrierile literare,
amestecându-le cu disputele politice de moment şi folosindu-le în scopuri propagandistice ori de
campanie electorală, dovedesc lipsă de respect faţă de valorile culturii române, dezinformează publicul
şi manipulează buna-credinţă a cititorilor.

Societatea românească are nevoie de repere stabile, deoarece ele sunt baza solidă pentru
construcţia unei identităţi naţionale. Mircea Cărtărescu reprezintă unul dintre aceste repere importante.


Corpul profesoral al Facultăţii de Litere,
Universitatea din Bucureşti
6 noiembrie 2012

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Statistici

  ©Radu Vancu - Sebastian în vis - Template by Dicas Blogger.

SUS