miercuri, 13 martie 2013

Adela Dinu, "Diaristica feminină românească"

Săptămâna trecut, exact pe 8 martie, am prezentat la Librăria Humanitas, alături de Rita Chirian, debutul în critică al Adelei Dinu - Diaristica feminină românească, Eikon/Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2012. (Nu se putea zi mai bună pentru prezentarea unei cărţi cu o asemenea temă, fireşte!)
E un debut comme il faut, ambiţios şi bine condus, poate un pic cam prea militant feminist pentru unele gusturi mai conservatoare, însă certificând în Adela Dinu un critic serios şi de cursă lungă.
Reproduc mai jos ce am scris pe coperta a IV-a.

Acum 13 ani, Mircea Cărtărescu observa în Postmodernismul românesc că, la noi, critica literară „n-a dat nici o atenţie discriminării femeii ca autor”, iar autoarele „au fost cantonate în ghetoul literaturii feminine”. Ei bine, machismul acesta critic e pe cale să fie demantelat (e drept, deocamdată tot numai de... autoare): după excelenta Fotografie de grup cu scriitoare uitate a Biancăi Burţa-Cernat, revizitând proza feminină interbelică, iată acest de asemenea excelent synopsis privind Diaristica feminină românească al Adelei Dinu. Calităţile studiului sunt prea multiple pentru a putea fi chiar şi numai enumerate într-un blurb de copertă finală; mai întâi, în ce priveşte partea teoretică propriu-zisă, e de remarcat că, dacă până acum diaristologii români au marşat exclusiv pe poetica franceză a jurnalului, în siajul barthesian al descrierii retoricii lui, Adela Dinu introduce şi perspectiva complementară a lui Hocke (al cărui studiu-antologie despre jurnalul european, absolut fundamental, nu-i tradus la noi), interesată mai degrabă de imaginarul genului şi trecându-i în plan secund literaritatea. Inovaţie bibliografică al cărei profit se resimte net în analiză. Apoi, e de asemenea remarcabilă, prin aplicaţie şi prin echilibru, secţiunea privitoare la avatarurile feminismului literar, respectiv ale feminităţii literare. În fine, autoarea e şi un redutabil close reader, cum se dovedeşte în amplul capitol dedicat celor paisprezece autoare de jurnale care fac obiectul analizelor, de la Jeni Acterian şi Alice Botez la Elena Spijavca şi Tia Şerbănescu. Suficiente calităţi, aşadar, ca să facă din Adela Dinu un new entry în nomenclatorul select al criticii tinere.  

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Statistici

  ©Radu Vancu - Sebastian în vis - Template by Dicas Blogger.

SUS